Min udmeldelse af afdelingsbestyrelsen

Ådalsparken

Udmeldelse af afdelingsbestyrelsen

Dine rettigheder blev tilsidesat 3. marts 2015

Ved sidste repræsentantskabsmøde i HAB, som blev afholdt 3. marts 2015, stillede jeg nogle krav til selskabsbestyrelsen om at overholde loven og arbejde for beboernes bedste, som enstemmigt blev nedstemt. Forslagene var sidste chance for den sidende selskabsbestyrelse for internt at indrømme deres svigt overfor beboerne i alle HAB´s afdelinger, ved bevidst ikke at informere beboerne om deres virke, som de efter loven skal, og for repræsentantskabet at tage konsekvensen og medansvaret for dette svigt. Imidlertid frikendte forsamlingen sig selv. Her kan jeg ikke lade være med at tænke på den lige overståede FIFA-kongres, som minder meget om denne handlemåde. Her indså formanden dog til sidst, at selvom valget blev vundet ville fortiden før eller siden indhente ham - og derfor trak han konsekvensen.

 

Du kan nu stille spørgsmålet: Hvad har det lige med mig som beboer her i Ådalsparken at gøre?

Svaret er, at det reelt er selskabsbestyrelsen, som vælges af repræsentantskabet, som er sammensat af de forskellige afdelingsbestyrelsers medlemmer, som bestemmer, hvad der overordnet sker i Ådalsparken.

 

Det er derfor væsentligt at selskabsbestyrelsen er sammensat af fornuftige mennesker, som kan læse og forstå en lovtekst og som arbejder for beboernes bedste i en åben dialog - kort sagt, at man kan stole på dem og deres arbejde.

 

Eftersom mine forslag enstemmigt blev nedstemt, stemte min egen afdelingsbestyrelse heller ikke for forslagene.

 

Jeg kan naturligvis ikke sidde i en afdelingsbestyrelse, som ikke varetager beboernes interesse, fordi de ikke følger hverken lovens tekst eller lovens hensigt. Konsekvens: Jeg har meldt mig ud af afdelingsbestyrelsen, og der er nu ingen som reelt varetager beboernes interesser mht. information og internet - og muligvis andre ting! Jeg kan tilføje, at jeg ikke er den eneste i nyere tid som har kastet håndklædet i ringen og måttet erkende, at afdelingsbestyrelsen ikke fungere for beboernes bedste.

 

Hvad kan du gøre ved situationen?

Du kan selv stille op til afdelingsbestyrelsen og du kan vælge mig igen!

En ændring af forholdene kræver en udskiftning af de personer, som på nuværende tidspunkt sidder i afdelingsbestyrelsen. Herefter kan Ådalsparkens afdelingsbestyrelse påvirke repræsentantskabet og vælges ind i selskabsbestyrelsen, så der kan komme orden i sagerne. Den nuværende afdelingsbestyrelse er stemmekvæg for formanden, og jeg har ikke set dem selvstændigt arbejde aktivt for nogen sag endnu eller generelt forholdt sig kritisk. De repræsenterer heller ikke beboerne bredt pga. alder og lader sig manipulere igen og igen. Deres utilstrækkelige viden indenfor teknik og lovgivning hjælper heller ikke dig som beboer i at udvikle Ådalsparken. Skal man sidde i en afdelingsbestyrelse mener jeg, at man aktivt skal tage del i arbejdet ved at sætte sig sagligt ind i sagerne, forholde sig kritisk og arbejde for beboernes bedste, og ikke kun komme fordi der serveres mad eller fordi der afholdes en årlig fest på Rungstedgaard.

 

Copyright © 2015 BakHeyde.dk

BakHeyde

Ådalsparkvej 11 4 TV

2970 Hørsholm

Denmark

 

 

+45 6082 3652

henrik@bakheyde.dk

Del siden med andre

Du kan dele siden og dermed budskabet med andre via dit foretrukne sociale medie.