HAB-NET Serviceaftale

Inkassotrussel fra DAB for service på HAB-Net

Jeg modtog for nylig en regning med trusel om inkaso fra DAB, fordi jeg havde haft problemer med mit TV-signal og derfor havde rekvireret assistance. Problemet blev fundet og afhjulpet, hvilket jeg var glad for, men en regningen blev efterfølgende sendt fra DAB med trussel om inkasso. Jeg nægtede at betale med henvisning til at jeg ikke var enig med deres fremlægning af sagen og jeg derfor gjorde indsigelse mod beløbet. Der er naturligvis intet sket siden, bl.a. fordi vi aldrig er blevet præsenteret for en gyldig serviceaftale. Det her skitserede forløb var et TV-problem, men problemet med service er et generelt problem, og gælder også internet, som vi egentlig også burde kunne modtage vores TV via. Derfor, betal ikke uden videre dine HAB-Net-regninger, hvis du mener de er urimelige.

 

Hvor er fordelen ved at vi er mange i antenneforeningen?

Jeg mener ikke at vi som tvunget medlem af en stor antenneforening skal finde os i manglende, dårlig eller dyr service. Jeg mener ikke, at vi skal være udsat for trusslen om lukning eller gebyrer for genåbning. Hvad får vi egentlig ud af at være en stor antenneforening? Intet. Vi har ikke bedre service, billigere priser, højteknologiske løsninger eller større udbud af nogen art. Siden HAB-Net blev taget i drift er det vores udbyder, der har dikteret priser og service. Hvor er vores medindflydelse?

 

Manglende eller mangelfuld dokumentation

I flere år havde Connect-me ingen fungerende hjemmeside, hvor man, som loven foreskriver, kunne se sit forbrug. Det fik de først rettet op på ved at de blev belært om reglerne. Faktisk er det sådan, at en internetudbyder er forpligtet til at give forbrugeren fuld forbrugsstatistik hver måned. Samtidig vil du kunne se, at hvis du fuldstændig frakobler din forbindelse gennem flere dage, vil den statistik, som du efterfølgende kan hente fra Connect-me's hjemmeside vise et betydeligt forbrug. Dem, som har betalt for genåbning, kan således have betalt for udokumenterede forhold, som på ingen måde har været legale. Den meget lemfældige omgang med egne regler, som både postulerer nedsat hastighed, men også truer med lukning, hvor kun Connect-me kender kriterierne for deres valg af handlemåde, er simpelthen ikke i orden og følger ingen lovgivning. Samtidig har du ingen indflydelse haft på de serviceforhold, som hen af vejen er blevet skrevet sammen. Og eftersom pris og kvalitet på vores internetforbindelse er faldet drastisk over årene, er service eller mangel på samme rykket i forgrunden. Husk her på, at det offentlige dikterer at du har en Digital Postkasse, dvs. at du har tilgang til internettet. Det, at lukke en persons internetforbindelse, er derfor ikke til at spøge med.

 

Kunne tingene se anderledes ud?

Svaret er ja. Hvis afdelingsbestyrelsen i Ådalsparken havde lidt indsigt, vilje og indflydelse kunne tingenes tilstand være anderledes. HAB-Net er imidlertid et Selskabsbestyrelsesanliggende, hvor formanden har fuld bemyndigelse til at træffe beslutninger på egen hånd, og afdelingsbestyrelsen har som før omtalt ikke det, der skal til for at ændringer sker. Derfor kommer vi ikke videre, medmindre disse forhold laves om, og det kommer kun ved at afdelingsbestyrelsens sammensætning ændre sig markant. Service kunne forbedres betydeligt ved at vi fx udskiftede vores forældede hvide bokse til nye med bl.a. WiFi indbygget, ligesom andre internetudbydere har. Så kunne mange småproblemer for den enkelte beboer være løst på forhånd. Samtidig ville en god serviceaftale kendt af alle, hvor man ikke skal frygte store regninger, være på sin plads. Det er dit valg om du fortsat vil holdes for nar og betale meget for noget, du ikke får.

 

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte mig pr. mail eller mobil. Jeg har god viden indenfor bredbånd og sammen kan vi drøfte, hvad du kan gøre for at tingenes tilstand ændrer sig en smule til din fordel :)

 

mail: henrik@bakheyde.dk

mobil: 6082 3652

 

Ådalsparken

HAB-Net Serviceaftale

Er du træt af manglende, dårlig eller dyr service på HAB-Net og bliver din internetadgang lukket?

Her kan du læse lidt om min mening og hvordan du slipper for nogle af regningerne.

Copyright © 2015 BakHeyde.dk

BakHeyde

Ådalsparkvej 11 4 TV

2970 Hørsholm

Denmark

 

 

+45 6082 3652

henrik@bakheyde.dk

Del siden med andre

Du kan dele siden og dermed budskabet med andre via dit foretrukne sociale medie.