Regnskabsforvirring

Regnskabsforvirring

Ved sidste repræsentantskabsmøde i HAB, som blev afholdt 3. marts 2015, stemte jeg imod regnskaberne, fordi de var mangelfulde og indeholdt fejl. Regnskaberne er allerede publiceret (uden mine anmærkning og information om min manglende godkendelse) og ligger på landsbyggefonden: http://www.lbf.dk. Hvis du vil se regnskaberne, skal du i feltet Afdeling trykke på symbolet af tragten og i feltet Er lig med skrive ådalsparken. Så får du fat i regnskabet.

 

På beboermøderne i Ådalsparken får vi forelagt regnskabet, men det er sådan set afsluttet, uden du kan gøre noget ved det. LBK 1540 Lovbekendtgørelse om drift af almene boliger beskriver i kapitel 5, §19 Afdelingsbestyrelse og afdelingsmøde, at afdelingsmødet kan beslutte at årsregnskabet skal fremlægges afdelingsmødet til godkendelse. Hvorfor har vi ikke denne praksis her i Ådalsparken?

 

Det fremsendte budgetudkast er uden kommentarer dvs. ingen kan umiddelbart vide, hvorfor en post er blevet forøget eller formindsket. Hvordan skal man kunne komme forberedt til et afdelingsmøde med denne information? Hvorfor er fx planlagt vedligeholdelse og fornyelse forventet at falde med 3.3 millioner?

 

Note 305.3, 419, 416, 401: Disse noter omhandler forbrugsregnskaber på varme, antenne, bolignet/beboernet. Beløbene passer ikke og note 416 har skiftet navn fra sidste år (2014: 413.1), hvilket ikke er forklaret. Hvorfor antennebudgettet pludselig er blevet nul og i det hele taget er havnet inde i regnskabet er underligt, eftersom det er sideordnet virksomhed. Og hvordan kan HAB-net være et uafsluttet forbrugsregnskab? Og hvad er forskellen på HAB-net og Bolignet?

Note 119.2 Beboeraktiviteter: Hvad er det for nogle aktiviteter og hvad har den enkelte aktivitet kostet? Det fremgår ikke af regnskabet.

Vi afdrager omkring 1.3 millioner om året (131*822*12 = 1.292.184,-), men i regnskabet (note 416) kan man kun se at vi afdrager med knap en halv million. Hvor forsvinder resten af pengene hen?

Man kunne sikkert blive ved med at stille spørgsmål til regnskabet, men regnskabet er så mangelfuldt og DAB kommer med stort set ingen oplysninger ved henvendelse, når man spørger, at man blot må konstatere, at det er forholdsvis ubrugeligt. Men meningen er vel også at holde beboerne bevidst hen i det uvisse.

 

Det ville være fint med et fuldt antenneregnskab med information om, hvornår vores lån til HAB-net indfriet.

 

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte mig pr. mail eller mobil. Jeg kan fortælle dig om lovgivningen på det almene boligområde, omend jeg er lægmand. Jeg har god viden indenfor bredbånd og sammen kan vi drøfte, hvad du kan gøre for at tingenes tilstand ændrer sig en smule til din fordel :)

 

mail: henrik@bakheyde.dk

mobil: 6082 3652

 

Ådalsparken

Regnskabsforvirring?

 

Copyright © 2015 BakHeyde.dk

BakHeyde

Ådalsparkvej 11 4 TV

2970 Hørsholm

Denmark

 

 

+45 6082 3652

henrik@bakheyde.dk

Del siden med andre

Du kan dele siden og dermed budskabet med andre via dit foretrukne sociale medie.