Mødeoplæg

Mødeoplæg

Jeg mener, vi skal overholde gældende lovgivning. Hvis man bliver bekendt med uregelmæssigheder eller sjusk, har vi alle pligt til gøre repræsentantskabet og selskabsbestyrelsen opmærksom herpå, som medlem af en selskabsbestyrelse eller et repræsentantskab. Man har tilsynspligt og dermed ansvar for, at alt foregår korrekt og i beboernes interesse, så vi ikke får noget, der ligner Nordisk Fjer eller OW Bunker.

 

De punkter, jeg har fremdraget og sat på dagsordenen i dag, foregår ikke korrekt efter hverken lovgivningens ord eller dens hensigt, og er heller ikke i beboernes interesse, hvilket er det vigtigste, og som vi altid bør have som det primære fokus i vores bestyrelsesarbejde. Vi skal i de beslutninger vi tager, altid have beboeren i tankerne. Det har jeg allerede godtgjort for i det medsendte materiale. Derfor vil jeg ikke går nærmere i detalje med lovgivningen eller de enkelte sager, men vil gerne svare afklarende på eventuelle spørgsmål. Men jeg vil holde et kort oplæg til hvert punkt.

 

Fordi, vi har det man kalder for ”en stærk formand”, som meget personligt tegner HAB, kan alle mine punkter til dagsordenen opfattes som en personsag, hvilket de i grunden ikke er. Mine punkter til dagsordenen handler udelukkende om almindelig tilsynspligt. Men det er klart, at en formand altid har hovedansvaret, når noget ikke er, som det bør være, eftersom han er formand for selskabsbestyrelsen. Det er også klart, at punkterne er havnet her i selskabsbestyrelsen, fordi der over en lang periode IKKE er indtruffet bedring i de kritisable forhold. Formanden og selskabsbestyrelsen har haft rigelig tid til at reagere. Således er informationen til repræsentantskab, afdelingsbestyrelse og især beboere IKKE blevet taget seriøst.

Jeg kan af gode grunde ikke udtale mig, om selskabsbestyrelsen føler sig godt informeret og inddraget i alt, men jeg gør personligt ikke.

 

DAB har heller ikke gjort en særlig god figur. Ligesom med deres mangelfulde overholdelse af tidsfrister med hensyn til regnskaber, informerer de kun beboere og mig, når de ønsker, og ikke når der er behov for det. Den seneste hektiske aktivitet på DABs hjemmeside, hvor DAB i sidste uge pumpede masser af ubrugelige dokumenter op på hjemmesiden for at HABs generelle informationsniveau skulle ”se ud af noget” inden dette repræsentantskabsmøde blev afholdt, der var det ikke muligt at få en kommentar fra DABs side, om hvorfor der pludselig skete noget på hjemmesiden, ligesom det fx for en beboer ikke har været muligt at få en fyldestgørende indsigt i HAB-nets økonomi over det sidste halve år.

 

Jeg må konkludere, at enten er DAB inkompetente til at udføre deres arbejde, eller også arbejder de efter nogle regler, som ikke er offentligheden kendt (dvs. bl.a. mig eller beboerne kendt), og her må det være DAB eller formanden, som må have svaret på denne manglende vilje til at svare kompetent på selv meget simple spørgsmål. Beboerens spørgsmål, som jeg har genfremsat, og hvis sag burde være selskabsbestyrelsen bekendt, eftersom beboeren har fremsendt spørgsmålet til selskabsbestyrelsen, men stadig ikke modtaget svar, behandles under mit sidste punkt.

 

I nyere tid har vi ikke haft mange indlæg fra repræsentantskabet, og normalt behandler vi vores sager internt. Jeg kan imidlertid ikke se at alle disse uregelmæssigheder og sjusk, hvorunder regnskabet også hører, kan afstedkomme andet end at jeg bliver nødt til at indberette HAB til den tilsynsførende myndighed, for at få klarhed over tingene, når selskabsbestyrelsen indtil videre ikke har magtet det. Det er trist at vi ikke kan holde tingene internt, men også selvforskyldt. Jeg gør opmærksom på dette for at repræsentantskabet er klar over, hvilken betydning de forskellige afstemninger kan have på en undersøgelse af den tilsynsførende myndighed, dvs. at afstemningen efter at information er givet jf. lovgivningen er ansvarspådragende.

 

Efterskrift: Jeg har endnu ikke meldt selskabsbestyrelsen til den tilsynsførende myndighed.

 

Ådalsparken

Læs mit mødeoplæg ved repræsentantskabet

Mit mødeoplæg til repræsentantskabet den 3. marts 2015.

Samtlige afdelingsbestyrelses- medlemmer i HAB forstod ikke budskabet!

Copyright © 2015 BakHeyde.dk

BakHeyde

Ådalsparkvej 11 4 TV

2970 Hørsholm

Denmark

 

 

+45 6082 3652

henrik@bakheyde.dk

Del siden med andre

Du kan dele siden og dermed budskabet med andre via dit foretrukne sociale medie.