Ådalsparken

Manglende efterlevelse af love og omgåelse af dem

Ved sidste repræsentantskabsmøde i HAB, som blev afholdt 3. marts 2015, stillede jeg nogle krav til selskabsbestyrelsen om at overholde loven mht. information til den enkelte beboer. DAB har efterfølgende påtaget sig ansvaret for at informationspligten i årene 2010-2015 blev tilsidesat. Men selskabsbestyrelsen har naturligvis det endelige ansvar og har bevidst handlet imod loven ved i 2010, kort efter at det blev indskærpet ved lov at informationsniveauet til beboerne skulle sikres bedre, at nedskrive en forretningsorden som bevidst stillede beboeren ringere end lovens hensigt. Tillige har selskabsbestyrelsen i perioden 2010-2015 ikke informeret om mødeindkaldelser, dagsordner og referater.

 

Mine krav har efterfølgende afstedkommet en ændret praksis, som kan ses ved at DAB har uploadet masser af dokumenter på deres hjemmeside, hvis kvalitet imidlertid er ringe, fordi selskabsbestyrelsens forretningsorden fra 2010 stadig efterleves. Selskabebestyrelsen har tydeligvis ved handling erkendt deres begåede lovbrud, men fordi det tilgængelige materiale på DABs hjemmeside er ubrugeligt, stadig ikke gjort noget reelt ved den manglende information.

 

Ved samme repræsentantskabsmøde stillede jeg mig kritisk overfor HAB-Net's pris og kvalitet samt den manglende villighed fra selskabsbestyrelsens side til at svare på henvendelser fra beboerne.

 

Du kan på denne side og på sidens undersider (brug link til venstre eller naviger fra top-menuen) læse om forskellige forhold i Ådalsparken inden afdelingsmødet, som kunne være af interesse.

Det lave informationsniveau

Du var med andre ord i centrum den ovennævnte dag i marts, selvom du nok ikke engang ved, at mødet blev afholdt, for informationsniveauet i din boligorganisation er meget lav. Ved du fx hvornår der er møder i repræsentantskabet eller selskabsbestyrelsen, hvad de bestemmer hen over dit hovede eller hvor du kan finde referater fra disse møder? Du har jf. lovgivningen krav på at få denne information. Du har også krav på at kunne påvirke beslutningstagerne, men det er svært uden information. For nylig er der begyndt at komme lidt information på Ådalsparkens egen hjemmeside, godt gemt og i ringe form, igen fordi jeg har presset på.

 

Hvad kan du gøre for, at tingene forbedres? Først og fremmest skal du stille din afdelingsbestyrelse spørgsmålet, som også står i overskriften: "Hvorfor stemte du imod mine rettigheder om information og billigere internet?" Får du ikke et fornuftigt svar, kan du ikke bruge din afdelingsbestyrelse til særlig meget, og bør vælge en ny.

 

Men kan afdelingsbestyrelsen overhovedet give et fornuftigt svar? Jeg mener nej, og derfor bør du give din afdelingsbestyrelse klar besked ved det kommende afdelingsmøde - hvor du møder op for at kræve dine rettigheder, så afdelingsbestyrelsen arbejder for dig og ikke mod dig. Du vil med andre ord have ordentlig information og et billigere internet - ting som du lovmæssigt har krav på.

 

Der er desperat brug for dig

Overvej, om du selv vil kandidere til afdelingsbestyrelsen. Stil dig selv spørgsmålet om du ikke kan gøre en forskel, om du ikke har nogle kompetencer og visioner du kan bringe i spil? Er du en initiativrig, innovativ entrepreneur med forstand på morgendagens teknologi så er der desperat brug for dig i afdelingsbestyrelsen.

Jeg har kæmpet for bedre information siden jeg kom i afdelingsbestyrelsen i Ådalsparken. Kampen har ikke kun været begrænset til Ådalsparken, for dårlig information og dyrt internet gælder alle, som bor i en bolig under Hørsholm Almene Boligforening (HAB). Små sejre er kørt i hus, og i dag kan du se lidt dagsordner og referater på DABs hjemmeside, men det er desværre alt sammen af ringe beskaffenhed, fordi indholdet er dårligt. Imidlertid er denne information først kommet frem efter stort pres og efter henvisning til at lovgivningen skal overholdes, hvilket den ikke har været indtil for nylig.

Hvor er vores forretningsorden for afdelingsbestyrelsen i Ådalsparken?

I henhold til LBK 1540 Lovbekendtgørelse om drift af almene boliger, Kapitel 5 §17, stk. 3 Afdelingsbestyrelsens forretningsorden, er lejer og andres adgang til at overvære afdelingsbestyrelsesmøder beskrevet. Afdelingsbestyrelsens forreningsorden skal altså indeholde information om beboernes rettigheder til at overvære afdelingsbestyrelsens arbejde, men hvem har kendskab til afdelingens forretningsorden? Som tidligere medlem af afdelingsbestyrelsen i Ådalsparken har jeg aldrig set en forretningsorden, og den ligger heller ikke tilgængelig på Ådalsparkens hjemmeside (selskabsbestyrelsens forretningsorden blev først for nylig i foråret 2015 publiceret på DABs hjemmeside). Derfor er der ikke klarhed over, hvordan åbenhed omkring afdelingsbestyrelsesmøder sikres. Spørgsmålet er vel om vi har en forretningsorden og om formanden i så fald vil offentliggøre den. Ellers skal en sådan udarbejdes øjeblikkeligt.

 

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte mig pr. mail eller mobil. Jeg kan fortælle dig om lovgivningen på det almene boligområde, omend jeg er lægmand. Jeg har god viden indenfor bredbånd og sammen kan vi drøfte, hvad du kan gøre for at tingenes tilstand ændrer sig en smule til din fordel :)

 

mail: henrik@bakheyde.dk

mobil: 6082 3652

 

Afdelingsbestyrelsesarbejde

Ved du om dine beboerrettigheder varetages?

English - See the bottom of the page

Stil følgende spørgsmål til din afdelingsbestyrelse:

Hvorfor stemte du imod mine rettigheder om information og billigere internet?

English Information

Invitation Come to the residential meeting at Ådalsparken!

Thursday, June 11, 2015 at 6.30 pm

You voice will be heard and your vote counts!

Important decisions are at stake on the agenda:

  • Your legal rights
  • Your internet
  • Your pets
  • Your service in general
  • Carpool

 

Read more in Danish on my homepage: http://bakheyde.dk/ådalsparken

Or call my cellular phone: +45 6082 3652

Or mail me: henrik@bakheyde.dk

 

Well met fellow | Former member of the residential administrative board at Ådalsparken: Henrik Bak Heyde

Visit: Almene boliger on twelve different languages

 

Copyright © 2015 BakHeyde.dk

BakHeyde

Ådalsparkvej 11 4 TV

2970 Hørsholm

Denmark

 

 

+45 6082 3652

henrik@bakheyde.dk

Del siden med andre

Du kan dele siden og dermed budskabet med andre via dit foretrukne sociale medie.