Genopstilling

Mine standpunkter

Jeg er udtrådt af Ådalsparkens afdelingsbestyrelsen, fordi jeg mener at værdier som:

 

• at arbejde for beboernes bedste

• at overholde loven

• at udvise respekt for andre

• at tale ordenligt til hinanden

 

er vigtige værdier at overholde i et hvilket som helst ombud eller embede, man træder ind i.

 

Hvis jeg skal fremstå troværdig i min kritik af den sidende afdelingsbestyrelse, som ikke alle efterlever disse – for mig – indlysende værdier, kan jeg naturligvis ikke være en del af den og måtte derfor udtræde..

 

Jeg blev i sin tid bl.a. valgt på at få gjort noget ved internet og hjemmeside, men det har selvsagt ikke været umuligt.

 

Genopstilling

Hvis jeg skal genopstille skal jeg have andre i Ådalsparken til også at opstille. Ellers anser jeg det som en umulig opgave at få noget som helst ændret til det bedre, bl.a. fordi repræsentantskabet ikke er overbefolket med kloge og besindige hoveder (det har de jo bevist). Der skal begyndes helt forfra med den demokratiske proces med flest nye og uplettede personer.

 

Jeg opfordre også den sidende afdelingsbestyrelse til at overveje deres mandat, hvis de da kommer ind på min hjemmeside, for den udviser nok en teknologisk udfordring. De bør seriøst stille sig selv spørgsmålet, hvorfor nedstemte de mine forslag. For med deres tilslutningen til formandens linje gjorde de sig selv til medlovovertrædere. Før denne afstemning kunne de have solgt deres handlemåde som værende naiv, fordi de var uoplyste og ikke havde fået sat sig grundigt nok ind i tingene. Undskyldninger, som det er lidt sent at være ude med på nuværende tidspunkt.

 

DERFOR: Kontakt mig, hvis du deler mine bekymringer og vil opstille sammen med mig. Men kom under alle omstændigheder til afdelingsmødet torsdag den 11. juni 2015 kl. 18.30.

 

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte mig pr. mail eller mobil. Jeg kan fortælle dig om lovgivningen på det almene boligområde, omend jeg er lægmand. Jeg har god viden indenfor bredbånd og sammen kan vi drøfte, hvad du kan gøre for at tingenes tilstand ændrer sig en smule til din fordel :)

 

mail: henrik@bakheyde.dk

mobil: 6082 3652

 

Ådalsparken

Genopstilling?

Copyright © 2015 BakHeyde.dk

BakHeyde

Ådalsparkvej 11 4 TV

2970 Hørsholm

Denmark

 

 

+45 6082 3652

henrik@bakheyde.dk

Del siden med andre

Du kan dele siden og dermed budskabet med andre via dit foretrukne sociale medie.